FAQ – Dla naszych klientów

1. Jak odnowić certyfikat?

Wystarczy zalogować się na stronie i ponownie przejść przez ścieżkę zakupu, wybierając odnowienie wybranego certyfikatu. Wszelkie procedury są identyczne jak w przypadku zakupu certyfikatu.

2. Czy dowiem się o terminie utraty ważności certyfikatu SSL?

Tak, 7 dni przed zakończeniem ważności certyfikatu SSL zostanie wysłana wiadomość e-mail, na adres podany w trakcie zakupu o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.

3. Czy mogę unieważnić certyfikat SSL?

Certyfikat musi być unieważniony jeżeli:

 • są uzasadnione podejrzenia o kradzieży klucza prywatnego,
 • znaleziono pomyłki bądź błędy w certyfikacie,
 • nastąpiła zmiana informacji zawartych w certyfikacie,
 • dochodzi do rezygnacji z usług świadczonych przez CERTUM PCC.

Unieważnienie certyfikatu można dokonać w dowolnej chwili. Prośba może pochodzić tak od osoby, która zleciła jego wystawienie jak i od podmiotu, który za niego zapłacił. Należy pamiętać, że unieważnienie certyfikatu nie jest tożsame ze zwrotem kosztów.

4. Jak unieważnić certyfikat?

 • bezpośrednio przez naszą stronę www: unieważnij certyfikat,
 • poprzez oficjalne żądanie, wysłane poprzez e-mail na adres revoke(at)certum.pl, podpisane przez osobę odpowiedzialną bądź podmiot.

5. Co zrobić, gdy zapomniałem hasła?

Z racji reguł zachowania najwyższego stopnia bezpieczeństwa procedura odzyskiwania hasła jest kilku etapowa i wiąże się z koniecznością wniesienia niewielkiej opłaty. W celu uzyskania nowego hasła prosimy o kontakt z naszą infolinią z telefonów stacjonarnych +48 (0) 801 540 340 (stawka wg operatora) oraz z komórkowych +48 (0) 91 4801 340.

6. Czy odnowienie certyfikatu wymaga ponownego przesłania dokumentów?

Nie, jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której dochodzi do zmian danych firmy (nazwa, jednostka organizacyjna, kraj) zawartych na certyfikacie SSL.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania, chętnie udzielimy wszelkich informacji. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny bądź skorzystanie z formularza kontaktu on-line.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności